Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
 

Thành viên


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Quảng Hương Tự
Thông Bạch Vu Lan Pl. 2560 - 2016 PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
08:18, 18/08/2016

                                                                                                                     
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO
Tu Viện Long Quang, Phương Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Phật lịch 2560
Số 16.16/VHĐ/TB


THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2560

--------
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


Kính gởi :
- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
- Đồng bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Đồng Bào Phật Tử,

Phật Đản đã qua, Vu Lan lại về.

Dòng thời gian như bóng câu qua cửa, nhưng cơ hội thắng duyên tu tập của người Phật tử mong cầu giải thoát không hề gián đoạn.

“Tháng Bảy ngày Rằm xá tội vong nhân” như một khẳng định của chữ Hiếu dựng xây trên lòng Từ Bi và Trí Tuệ, mà biểu tượng Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát đã ngự trị trong lòng người Việt Nam qua hơn 2000 năm lịch sử.

Với Trí tuệ Bát nhã, Ngài dứt khoát từ bỏ ngoại đạo, tà kiến, để nương theo giáo nghĩa của đức Thế Tôn chứng thành Thánh quả.

Với lòng Từ Bi cứu khổ, Ngài không chỉ độ mẹ ra khỏi địa ngục A tỳ, mà tạo cơ hội cho tất cả chúng sanh sám hối nghiệp chướng, nương vào oai lực Chư Phật, Chư Bồ Tát cứu độ tất cả chúng hữu tình bị treo ngược trên than hồng, giáo nhọn.

Để trưởng dưỡng năng lực Từ Bi và Trí tuệ, sau Phật Đản là ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng được Thế Tôn thiết lập nhằm tu dưỡng thân tâm và đạo hạnh của Chúng Xuất Gia, hướng đến cứu cánh cho đời mình và góp phần tăng ích Phước Điền làm chốn an toàn cho ba cõi thế gian chìm đắm trong dầu sôi lửa bỏng của quá khứ, hiện tại và cả vị lai, vì lấy sự cạnh tranh sinh tồn làm lẽ sống, tích lũy và thụ hưởng làm động lực, khiến xã hội, nhân sinh ngày thêm điên đảo. Vì vậy, chúng Xuất Gia thực hành ba tháng An Cư để truyền thừa mạng mạch Tăng Già, y chỉ vào bốn Thánh chủng, không vì sinh kế tà mạng ràng buộc mình vào guồng máy cạnh tranh, biến mình thành kẻ nô dịch cho thế gian sai khiến, làm hủy hoại huệ mạng bản thân mà còn làm tổn thương Tăng thể.

Nhân ngày Tự Tứ sắp đến, Viện Hóa Đạo xin gởi lời chúc tuế đến các chúng Xuất Gia đã trải qua một mùa An Cư viên mãn để Hạ Lạp tăng trưởng, huệ mạng bền vững.

Ba tháng An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng cũng là thắng duyên cho giới Tại Gia. Với tín tâm bất hoại, người tại gia phát nguyện hộ trì Chánh Pháp trong suốt mùa An Cư, với hằng tâm hằng sản để tứ duyên của Chúng An Cư không khuyết, không hoạt mạng xa hoa chìm theo lợi dưỡng bỏ mất Sơ tâm.

Viện Hóa Đạo xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử Tại gia đã nương theo giáo Pháp của Chư Phật và hạnh nguyện của Chư Bồ tát, hoàn thành đại nguyện cúng dường Tam Bảo mà trước hết là Hiện Tiền Tăng tại các giới trường thanh tịnh.

Nay mùa An Cư đã mãn, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng Tự Tứ đã đến, Phật tử khắp nới tiếp tục đón chào Thắng Hội Vu Lan, mà ý nghĩa là Thắng Hội Giải Đảo Huyền, cởi trói cho những ai đang bị treo ngược trên lửa hồng, trên gươm giáo dù đã quá vãng hay còn tồn tại trên thế gian.

Là người con Phật, là người dân Việt ai cũng hiểu Vu Lan là ngày báo hiếu. Báo hiếu cho cửu huyền thất tổ, báo hiếu cho phụ mẫu đa sanh, nhưng báo hiếu chỉ có ý nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn : Ở đâu có khổ đau nơi đó xuất hiện năng lực Từ bi cứu độ.

Do vậy người Phật tử phải hiểu rằng Hiếu Đạo là Phật Đạo, Hiếu Tâm là Phật Tâm và Hiếu hạnh là Phật Hạnh để mỗi chúng ta là một hóa thân Bồ Tát Địa Tạng nơi địa ngục trần gian mà chúng ta đang đối diện chứ không chỉ đối mặt với địa ngục xuất thế gian của những người đã khuất.

Năm nay Vu Lan về trong sự lo âu của toàn Dân Tộc về nguy cơ môi trường sống bị đầu độc từ Bắc phương có thể di họa cho nhiều thế hệ con cháu mai hậu, và một viễn cảnh nô lệ Bắc phương đang đè nặng lên tâm tư của đại khối Dân Tộc.

Trong ý thức đó, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả chư vị Xuất gia cũng như Phật tử Tại gia hãy xiển dương nền văn hoá Từ Bi và Trí Tuệ để biểu tỏ qua hành động Vô Úy trong mục tiêu đem lại an vui, hạnh phúc cho dân tộc và nhân loại.

Viện Hóa Đạo cũng xin nhắc nhở lời kêu gọi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2555- 2011 trước thực trạng đất nước chưa hề được đổi thay :

“Tôi chân thành kêu gọi những ai tự nhận là lãnh đạo đất nước hãy đặt quyền lợi Quốc Dân lên trên quyền lợi của Đảng, chỉ có sức mạnh của đại khối Dân Tộc mới đủ sức gìn giữ giang sơn bờ cõi, và chỉ có tình nghĩa Đồng bào chứ không là Đồng chí mới có khả năng hàn gắn vết thương vốn phát sinh từ phạm trù ý thức hệ”.

Với kỳ vọng thiết tha ấy, nhân mùa Báo ân và Báo hiếu năm nay, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện Thế giới chung sống hòa bình, Dân tộc sớm hưởng Tự do, Nhân quyền và Dân chủ, để mùa Vu Lan với ý nghĩa Giải đảo huyền luôn tồn tại trong tâm thức người Phật tử và Dân tộc như đã tồn tại trên 2000 năm Phật Việt.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 25 tháng 7 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
 
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2640 (2016) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
14:41, 09/05/2016

Dharma

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2560

Số 19/TT/VTT

     

 

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2640 (2016)

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Gần ba nghìn năm qua, mỗi năm Phật Đản lại về, mang niềm hoan lạc và ánh đạo trải xuống trái đất, vào tâm hồn người con Phật, như bóng trăng Rằm tỏ sáng trời đêm.

 

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi gửi lời trân trọng chúc quý liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước, một Mùa Phật Đản được Pháp thân thanh tịnh đức Thế Tôn toả chiếu tràn đầy.

 

Hãy rước Phật vào lòng để cho mọi phiền não đoạn diệt, và chào đón Phật Đản như Mùa Gặt Mới của Giác ngộ.

 

Thế giới đang trầm luân với thiên tai sinh thái, và nhân tai bạo hành, khủng bố, tham giành quyền lực độc tôn. Sự có mặt của người Phật tử, bất cứ ở đâu, phải là nguồn ban phát an lạc và hoà điệu cho tha nhân, là điều nhân loại trông chờ tha thiết kể từ cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt đến nay.

 

Thời cuộc 41 năm qua đã không để cho dân tộc nói chung, và người Phật tử nói riêng, phát huy bản sắc Việt và Phật tính Chân Như, giúp nước ta kết cánh cùng thế giới văn minh, tạo cõi an lành, đạo vị trên lãnh thổ quê hương.

 

Từ năm 1970, qua Thông điệp “Con Đường Hoá Giải”, Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết nói lên một sự thật bi thống. Ngài bảo :

 

“Đích thực từ trước tới nay, dân chúng Việt Nam chưa bao giờ được nói tiếng nói chân thành của mình, được thể hiện nguyện vọng chính đáng của mình. Chúng ta, người Việt yêu nước thương nòi nhất định không để cho bất cứ ai lợi dụng danh nghĩa của Dân chúng, mưu đồ quyền hành danh lợi và thực hiện chủ trương xâm lăng nữa”.

 

Trước đó, qua Thông điệp Phật Đản 2513 (1969), Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống đã khẳng định :

 

“Lịch sử đã chứng minh, dân tộc Việt Nam có sức hóa giải bền bỉ, phi thường. Sức hóa giải đó là bản chất của dân tộc mà cũng chính là bản chất của Phật giáo. Vì Phật giáo xây dựng trên tinh thần Trí Tuệ, Từ Bi và Hùng lực. Việt Nam vượt qua được giai đoạn bị đồng hóa là nhờ ở đức bao dung, sự đãi lọc và lòng kiên trì phát triển. Chính nhờ ở những căn bản quý giá ấy, mà đã hơn một lần, Phật giáo trợ duyên cho dân tộc hóa giải những lối sống xuất thế và nhập thế của các luồng tư tưởng Đông phương, tạo ra sự quân bình tư tưởng cho Việt Nam dưới thời tự chủ Lý – Trần kéo dài trên ba thế kỷ. (…) Trong cuộc xung đột ý thức hệ của nhân loại hiện nay, Việt Nam bị chọn làm nơi thử thách, để biến thành cuộc chiến tranh khốc liệt. Khi chiến tranh chấm dứt, chưa phải là cuộc xung đột ý thúc hệ đã kết thúc ; trái lại, nó còn quyết liệt hơn bao giờ hết. Nếu không có một sức mạnh HÓA GIẢI”.

 

Hàng chục năm qua, dân chúng thuộc các tầng lớp xã hội, nhất là giới nông dân công nhân cùng tín đồ các tôn giáo, vô cùng mong đợi, thiết tha đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, và tự do tôn giáo. Bởi họ biết các điều căn bản này chưa hiện hữu trong thực tế, thì đời sống tinh thần và cơm no áo ấm càng mất hút, quốc gia không thể phát triển để sánh vai với các nước láng giềng trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 

Tự do tôn giáo và tư tưởng là mẹ đẻ của mọi tự do cơ bản. Khi tư tưởng của người dân, cách sống đạo theo tôn giáo của người dân bị cấm đoán, thì các thứ tự do khác, như ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình v.v… cũng vĩnh viễn mất theo.

 

Kể từ năm 1930 đến nay, suốt 86 năm ròng, Đảng Cộng sản nắm trọn trong tay quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, nhất là từ ngày nắm hết quyền thống trị nhân dân. Tín ngưỡng Đảng càng độc tôn, mọi tôn giáo và tư tưởng Việt càng bị tiêu diệt. Ngôn luận Đảng càng toàn năng, quyền sống và quyền ăn nói của nhân dân càng bị thu hẹp để biến mất trong hư vô.

 

Nhân ngày Phật Đản của Đạo từ bi và hòa bình, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản nên suy nghĩ lại mà học tập lòng bao dung thương người của giáo lý đạo Phật, để biết ưu tư, lo lắng cho chủ quyền đất nước và 90 triệu dân lành, thay vì chia sớt đặc quyền đặc lợi cho riêng thiểu số đảng viên 4 triệu người.

 

Kính thưa chư liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước,

 

Để có sự đổi thay, an lạc cho quê hương, tôi kêu gọi chư vị hãy trau dồi đạo hạnh như Đức Cố Đệ Tam Thăng Thống Thích Đôn Hậu căn dặn trước khi Ngài về cõi Phật :

 

“Trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc bi thảm đầy tủi nhục, nhưng có lúc cũng vẻ vang rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, nội bộ của Tăng bị phân hoá và thành phần của Tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy hoá và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ, phiến diện. Trái lại lúc vẻ vang, là lúc nội bộ chúng Tăng hoà hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sinh làm sự nghiệp”.

 

Cầu xin Đức Thế Tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Thanh Minh Thiền viện, Rằm tháng Tư
năm Bính Thân, 2016 - Phật Đản P.l. 2560
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

LAST_UPDATED2
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135
« Bắt đầuTrước12345678910TiếpCuối »

Trang 7 / 28